A megújuló városért

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Az Élet városa – Az Összefogás Pécsért Egyesület városépítő programja

Az Összefogás Pécsért Egyesület „Az Élet városa”programját ajánlja Pécs polgárainak, amely Pécs Város Fenntartható Városfejlesztési Koncepcióján alapul. Ebben a programban nem üres szavakat vagy bombasztikus ígéreteket olvashatnak, hanem a város gazdasági, társadalmi és természeti válságára egyszerre keresünk megoldásokat.

A program alapja a fenntartható és élettel teli város, amely fejlődése során figyelembe veszi a természeti és az építészeti, valamint a gazdasági és társadalmi szempontokat egyaránt. Csak ilyen komplex megközelítésben kaphatunk ugyanis megfelelő válaszokat a város előtt álló megoldandó feladatokra.

A program javaslatai alapos elemzés után készültek, és a rendszerváltástól eltelt majd’ negyedszázad tapasztalataira épülnek, azonban csak a pécsiek közreműködésével, részt vállalásával tudnak megvalósulni.

Szükség van mindannyiunk részvételére, tehetségére, szorgalmára!

Hiszünk az összefogás erejében, hiszünk abban, hogy ha mindenki megteszi, amire képes, Pécs jelentős mértékű fejlődés előtt áll!

Városunk helyzete

A múlt század közepe óta – úgy véljük – nem volt tudatos és átgondolt városfejlesztés, vagy nem gondolták végig a következményeket a város vezetői. Ennek köszönhetően a város mára élhetetlenné vált. Így véli több ezer ember ma, aki elhagyja Pécset, s így gondolják azok is, akik nem vállalnak gyerekeket, vagyis nem bíznak a jövőben. Ennek köszönhetően ma évi 3-4 ezer lélekkel vagyunk kevesebben.

Sokszor csak rövidtávú haszonelvű vagy vállalhatatlan politikai szempontok vezérelték a döntéshozókat, és mindazokat, akik formálták a város életét.

A bányák megnyitásával, amely immár több mint száz évre tekint vissza, ugyan jelentős számú munkahely teremtődött, de duplájára duzzadt a város lélekszáma. Ennek hatására megjelentek előbb a kisebb kolóniák, majd a nagyobb lakótelepek, amelyekről mára kiderült, hosszú távon nem alkalmasak az egészséges és fenntartható élethez szükséges feltételek biztosítására. Ma már tudjuk, a komfort nélküli kolóniák, s jelentősebb változás nélkül a lakótelepek is, élhetetlenek, nem tudják biztosítani a költséghatékony és egyben komfortos élet feltételeit, s a város túlnőtte önmaga eltartó képességét. Ráadásul amint ez a gazdasági tevékenység megszűnt, a város nem volt képes tovább biztosítani a megélhetést, az emberhez méltó élet feltételeit, azok számára, akik korábban ebben a tevékenységben dolgoztak.

A gazdaság ilyetén való egy lábon állása, s a tevékenység természetre és emberre kifejtett hatása vizsgálatának elmaradása, csak rövid távú hasznokat eredményezett, hosszú távon inkább jelentős költségekkel és veszteségekkel jár. Gondoljuk csak végig, a bányák bezárása óta mennyi költséget emésztet fel az egészségügyi ellátás, a szociális kiadások fedezése és a munkanélküliség kezelése, a természet helyreállítása. S mennyi család vesztette el emberfeletti munkát végző családtagját. Ráadásul immár húsz éve nem talál magára a város, amióta a bányászat leállt, hiszen minden arra épült.

Termelő, értéket előállító ipari vagy akár szellemi tevékenység nem tudott nagyobb méretekben kifejlődni azóta sem, ezzel döntően külföldi cégek próbálkoztak ideig-óráig, főleg amíg olcsó volt a munkaerő.

A munkahelyek hiánya pedig nyilvánvalóan előrevetíti mind az egyének, mind a város közösségének elszegényedését. Ezt látjuk ma.

Mégis van kiút!

A továbbiakban egy olyan várospolitikát mutatunk be, amely fenntartható munkahelyeket és életkörülményeket teremt, s mindenki számára, aki aktívan kiveszi a részét a tennivalókból, élhető és éltető körülményeket teremt a mindennapokhoz.

Az Élet városa

Az életünkhöz energia, élelem, víz, emberhez méltó lakhatás, egészséges természeti környezet, munka és megélhetés, erős közösségek, s nem utolsó sorban a szellem, az értelem és a lélek növekedése szükségeltetik.

Mindezen feltételek biztosításához szükséges feltárnunk mivel is rendelkezünk itt Pécsett és Baranyában. Tudnunk kell milyen erőforrásaink vannak, s ezeket miképp használhatjuk azon elv mentén, mely szerint a javakat úgy birtokolhatjuk, hogy mindenkinek jusson ma is, s a jövő generációknak is, a valódi szükségletek mentén.

Az Élet politikája csak ilyen elvek mentén érvényesülhet, hiszen ez a Természet rendje, amit ha figyelmen kívül hagyunk, akkor kerülünk válságba, mint manapság.

Az Élet városa saját erőforrásaira és alkotó tevékenységére támaszkodik és megbecsüli azokat.

 • A maga természeti és energia forrásait aszerint használja, hogy a környezetet ne károsítsa, s gondoskodjék a jövő generáció egészséges környezetéről is.
 • A gazdaság az embert szolgálja, s nem fordítva. Sok lábon áll, sokszínűség jellemzi, akár a természetet, így képes ugyanis alkalmazkodni a körülményekhez, és így képes megújulni.
 • A javak megteremtése alkotó folyamat, amelynek során mindenkinek esélyt kell adni képességei kamatoztatására,mert így képes a maga és a közösség javát szolgálni.
 • S végül, de nem utolsó sorban, mindenki értékes tagja a társadalomnak, fontos része a közösségnek, aki számíthat ránk és mi is számítunk rá.

Egymásért élünk, egy mindenkiért, s mindenki egyért!

Az Élet városa működésének alapjai

A helyi gazdaság fejlesztése és munkahelyteremtés

Ha egy város gazdasága egy lábon áll, akkor bármikor összeomolhat. Tapasztalatok alapján kijelenthetjük, a nagy foglalkoztató, mint megmentő, nem működik. Adókedvezményekkel és olcsó munkaerő okán, bértámogatással maradnak csak itt, s mert túl erős a foglalkoztatási potenciáljuk, gyakran kihasználják a várost, a természetet, az embert egyaránt. Végül eltűnnek hátrahagyva a károkat, s magukra hagyva az embereket.

Az Összefogás Pécsért Egyesület úgy látja, nem elsősorban nagy foglalkoztató kell (bár kétségtelenül hasznos lehet, de nem kizárólag), és önmagában nem elég az infrastruktúrafejlesztés sem (autópálya, repülőtér stb.) a gazdaság fellendítéséhez.

Sokszínű, saját erőforrásokra építő gazdaságra van szükség, s ezt folyamatosan tervezni, értékelni és menedzselni kell.
Egy hosszabb időszakra nyúló gazdaságfejlesztési stratégiára van szükség, amely több lábon áll, s aktív városmenedzsmenten alapul.

A város számos potenciállal rendelkezik: van saját energiakészlete, természeti erőforrásai, számos jól működő kis- és középvállalkozása, saját oktatási rendszere egészen a felsőoktatási intézményekig, jó fekvése, festői környezete és pezsgő kulturális élete. Azaz mindene, ami szükséges a jó gazdasághoz.

Az ÖPE szerint olyan ágazatokat kell fejleszteni, különös tekintettel a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, amelyek a válságos időkben is itt maradnak és működőképesek. Amelyek rugalmasan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, sokszínűek és nem túlméretezettek.

Ilyen területek lehetnek pl. az energiagazdaság, épületenergetika, a környezetgazdaság, a smart technológiák, de nagy hagyománya van az élelmiszeriparnak, vagy a gépiparnak, a turizmusnak, és vannak lehetőségek a kultúra és az egészségügy vonatkozásában is. Mindezeken a területeken találkozik Baranya és Pécs fejlődése, sőt együtt is kezelendő.

Függetlenedő, hatékony és megújuló erőforrásokra épülő energiagazdaság

Mindenekelőtt jelentősen csökkenthető korszerű építőanyagok használatával, valamint gépészeti és építészeti eszközökkel, okos technológiákkal az energia használat. Ez a legfontosabb teendő, mind a családi, közösségi terekben, mind a városüzemeltetésben. Erre alakítottuk ki komplex energetikai épületkorszerűsítési programunkatLegyen Energiája Programunk segítségével, ahol a korszerűsítés révén közel ötven százalékos tartós és valódi rezsicsökkentés lehetséges.

Ennek egy másik eleme, hogy fel kell tárni saját energiaforrásainkat, hogy mindinkább saját lábunkra álljunk az energiaellátásban.

Szén

A város és környéke jelentős szénvagyonnal rendelkezik. A szén felhasználása azonban már nem mehet úgy tovább, ahogyan korábban, nem maradhat környezetkárosító hulladék utána, nem keletkezhet káros kibocsátás, s nem szabad régi vagy épp ki nem próbált technológiákat (földalatti gázosítás) alkalmazni. Ha szükségünk van rá, a „tiszta szén” technológiát kellene alkalmazni, s a hulladék felhasználásáról is gondoskodni kell.

Biomassza
Ez a fogalom a mi értelmezésünkben nem a fa nagyüzemi elégetését jelenti, hanem sokkal inkább a hulladék, azaz a természetben fel nem használódó erdei és mezőgazdasági hulladék, a szennyvíziszap, a szerves hulladékok használatát. Elsősorban ezek biogázzá alakításával, s a maradék anyagok mezőgazdasági célú felhasználásával.

Megújuló energiák: napenergia, földhő és geotermikus energia
Megkérdőjelezhetetlen, hogy napenergiában Pécsnek nagyon jó adottságai vannak, s jelentős méretű felhagyott iparterületei, ahol kialakíthatók naperőművek. De jelentős lehet a házi napenergia használat is a jövőben.
A földhő-hasznosításhoz kiaknázható kapacitására még nincs elég adat, de határozott véleményünk, hogy kiegészítő energiának megfelelhet. Meg kell kutatni. Új lehetőséget jelenthet a bányatevékenységek során felfakadó hasznosulatlan vizek hővé alakítása is, ezek környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata után.

A helyi jövedelemáramlás

Ez praktikusan azt jelenti, hogy a helyi erőforrások használatával, helyiek alkalmazásával, helyben megtermelt javaknak vissza kell szereznünk a helyi értékesítési lehetőségeit. Így egyre többen jutnak munkához, ettől egyre nagyobb lesz a jövedelem helyben maradó része, ettől egyre nagyobb lesz a helyi kereslet, ami újabb munkahelyeket teremt.

A legfontosabb feladat, hogy visszanyerjük és kialakítsuk a helyi vállalkozások értékesítési lehetőségeit, azaz a város, s a megye által előállított javak fogyasztásának teret kell nyernie a városban, s a megyében, mert a mindennapi fogyasztásunk háromnegyede ma nem itt állítódik elő. Nem csoda hát, hogy sorra szűnnek meg a vállalkozások, hisz nincs rájuk kereslet, s nem győzik a versenyt a multikkal, akik elárasztanak minket a külföldi termékekkel, vagy elorozzák a helyi vállalkozások munkalehetőségeit.

Ehhez lokálpatrióta közbeszerzésre és lokális kis értékesítési körök kialakítására van szükség.
Megfontolandó a helyi kedvezmények rendszere, sőt az úgynevezett helyi pénz bevezetése is, amely a helyi, egymás közötti értékesítést részesítené előnyben.
A képző intézményeink is inkább képesek a sokszínű gazdaság kiszolgálására, mint a nagy tömegű homogén munkaerő felkészítésére. A képző intézményeknek jobban össze kell hangolniuk tevékenységeket a helyi gazdaság igényeivel.
Végül a multikkal kapcsolatban nem azt mondjuk, hogy rájuk nincs szükség, de ezek helye a pécsi gazdaságban elsősorban az export termékek előállításában van, s nem azokon a területeken, amire magunk is képesek vagyunk.

Mindezekhez szükség van helyi tőkealapra és innovációs alapra is, amely a következő években az EU-s források és az önkormányzat erre a célra létrehozott vállalkozási alapjainak, és helyi vállalkozás-barát adópolitikájának, valamint ingatlangazdálkodásának okos felhasználásával előteremthető.

Kompakt város kialakítása

Kijelenthető, Pécs jelenlegi épített környezete felemás képet mutat. Néhány területen túl nagy a népsűrűség, s nincsenek sem saját, sem közösségi terek. Miközben másutt pedig a város szlömösödik, funkcionálisan kiüresedik. A Mecsek-oldal és más zöldterületek túlzott mértékben beépülnek, amelynek mára kezelhetetlen következményei vannak a csapadékgazdálkodás és a légszennyezettség területein. A közlekedés szűkcsatornás, s túlságosan motorizált. Egyes városrészek ellátatlanok fontos közösségi funkciókkal, így marad a hosszas utazás.

Az ÖPE szerint hatékonyabb, a valódi szükségletekre jobban reagáló, mobilabb terület- és ingatlan használatra, a funkciók egyenletes elosztására és elérhetőségére, valamint a természeti környezet további rongálásának megakadályozására egyaránt szükség van.
A megoldás a kompakt városrészek kialakítása, azaz a négy nagy városrészen minden szükséges közösségi funkciónak elérhetővé kell lennie.
Itt minden esetben meg kell teremteni a szolgáltatási struktúrákat, mégpedig szükséglet-hierarchikusan: azaz amit miden nap használunk (alapszolgáltatások) maximum 5-10 perc járásra kell lenniük, ilyen pl. a bolt, háziorvosi rendelő, patika, óvoda, ahol lehet: iskola, közösségi tér stb. Ezeket minden kis, városrészi decentrumban el kell érni.

A nagy városrészi központokban kb. 10-20 perc járásnyira, illetve nagyobb kiterjedésű területeken néhány buszmegállónyira a lakóhelytől szükség van iskolákra, munkahelyeket biztosító gazdasági területekre, és kereskedelmi szolgáltatásokra is, valamint szabadidős és kulturális terekre. Természetesen a lakósűrűség figyelembevételével.
Mindezek megvalósítása után már lényegesen kevesebbet kell majd utazni a városban, így a közlekedés is egyszerűbbé válik, kevesebbe kerül, és elérhető lesz mindenki számára minden szolgáltatás. Ez tehát gazdasági, társadalmi és ökológiai fenntarthatósági szempontból is fontos.

Ezek mellett az Összefogás Pécsért Egyesület kezdeményezi egy új ipari út fejlesztését is, a Pécsi-víz folyása mellett, ami tehermentesít a belvárosi forgalmat, valamint a keleti és a nyugati ipari utakat összeköti és ezzel új gazdasági területeket is feltárhat.
Elengedhetetlen a történelmi belváros motorizált közlekedésének jelentős csökkentése is, azaz a gépkocsi forgalom korlátozása, és ezzel egy időben a gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés fejlesztése. Továbbá a parkolás gondjainak enyhítésére a Belváros kapuinál (Búza tér, Magasház, Centrum és Vásárcsarnok környéke, Kossuth tér) szükséges újabb felszíni és mély parkolók építése.
Mostantól meg kell akadályozni, hogy további beépítésre kerüljenek zöldterületek, sőt a zöld és vízfelületeket hálózatosan növelni kell. Ez a folyamat már megkezdődött „Az Élet Fája Programunk” keretében.

Miénk itt a tér, avagy legyen a tér a helyieké

Minden nagyobb településen probléma, hogy a közösségi találkozási pontokat, pl. közösségi házakat és tereket az önkormányzatok nem, vagy csak nagyon nehezen tudják fenntartani.

Az ÖPE Pécsett elkezdte megvalósítani a „Miénk itt a tér” programot, hogy minél több közösségi teret és épületet civil szervezetek, egyházak és más társadalmi szervezetek működtessenek, mert a használók mindig jobb gazdák. Így ezek a terek a helyi közösségeké lehetnek, akik óvják, őrzik, karbantartják és élettel töltik meg. Minden városrészen ki kell alakítani a közösségi tereket!

Korszerű városüzemeltetés egy kézben

A városüzemeltetés ma több céghez tartozik, ezért nem elég hatékony és sok helyen elavult. Célszerű egy kézben tartani ezeket, és új technológiákat bevetni, így egymást erősítő, költséghatékony és korszerű szolgáltatási rendszer alakítható ki.
Ilyen lehet pl. a városi vízszolgáltató által működtetett szennyvíziszap-hasznosítás, amely a hulladékgazdálkodás során összegyűjtött szerves hulladékkal együtt kerülne gázosításra. Az itt előállított biogázból áramot vagy üzemanyagot lehet előállítani, amelyet a helyi buszok üzemanyagaként lehet használni. Az Összefogás Pécsért Egyesület számításai szerint csak ez a fejlesztés évi mintegy 800 millió forint megtakarítást hozhat a városi költségvetésnek, és kevesebb lesz a szennyezés is egyben.

Ugyanilyen fontos a csapadékvíz környezetbarát hasznosítása: az ÖPE indokoltnak tartja a pécsi-víz völgyében záportározók megépítését, mely összegyűjtené a lezúduló csapadékot, s ezt követen öntözésre, kommunális célokra lehetne használni. De a csapadékvíz használata víztakarékossági programot jelenthet a háztartások számára is.
Korszerűsíteni kell a közvilágítást is, amely ledlámpákkal, okos technológiákkal és napenergiával történő saját áramellátással szintén milliárdos megtakarítást jelenthet.
Az ingatlangazdálkodást is össze kellene hangolni a városüzemeltetéssel, s így az ebből származó bevételek szintén közcélokra lennének fordíthatók.
Korszerű térinformatikai rendszerre van szükség a tervezéshez és a monitorozáshoz.
Egyértelmű, a közösségi tulajdonú közlekedés, víz- és energiaellátás, hulladékgazdálkodás korszerűsítésére van szükség, melyeket elsősorban nem hitelekből, hanem a következő évek EU-s forrásaiból kell megfinanszírozni.

Egy mindenkiért, mindenki egyért – esélyteremtő társadalompolitika

Évente 3-4 ezer ember hagyja el a várost, hogy máshol próbáljon szerencsét, vagy találjon megélhetést, további ezer fővel pedig csökken a lakosság száma, az elöregedés nagyon magas, nő a bűnözés és az elmagányosodás.
Jelentős számú társadalmi csoportok szakadnak le.
Kevés a munkahely, sok az alacsony iskolázottságú ember, kevés az itt élő diplomás fiatal. Sok család egyre több problémával él, sok esetben széthullanak, a gyerekek tanulási zavarokkal küzdenek, a középiskolások fele már kipróbálta a drogot… Nincs perspektíva és nincs közösség.
Az Összefogás Pécsért Egyesület ezen radikálisan változtatni akar!

Kidolgoztuk az „Egy mindenkiért mindenki egyért” programot, ennek részei a következők:

 • Megerősítjük a családokat, családbarát várost építünk.
 • Az eddigieknél is erősebben fogjuk támogatni a civil közösségeket, mert gyorsabban és emberközpontúan reagálnak a szükségletekre.
 • Stratégiailag fontosnak tartjuk az egyházak bevonását is a közösségi feladatokba.
 • Létrehozzuk az egész várost lefedő részönkormányzatok rendszerét, hogy erősödjön a helyi önkormányzás, így a közösségek maguk is kézbe vehessék a dolgaikat.

Az ÖPE nem pártpolitikai alapon, hanem a „pécsiség” mentén kívánja megvalósítani az esélyteremtést. Határozottan kijelentjük, nem mondhatunk le senkiről: cigányról, hajléktalanról, munkanélküliről!

Számukra esélyteremtő komplex felzárkóztatási programokat indítunk, mint György-telepen, ahol egyszerre adunk tudást, teremtünk munkahelyet, fejlesztjük a közösséget, javítjuk a lakhatási feltételeket.

Ezek révén biztosított lesz a megélhetés, minek következményeként javul a közbiztonság is.

A kultúra városa

Az oktatás és a kultúra eszközeivel nem csak a szórakoztatást és a művelődést, hanem a pécsiek alkotókészségét is szeretnénk fejleszteni. Ezek a személyiségformálás és az értékteremtés legfontosabb terei is egyben. Mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni!

Ehhez szükségesek a célként kitűzött, egyfajta decentrumokként működő, multifunkcionális közösségi házak létrehozása és elindítása a város minden területén.

A jelenlegi intézményrendszert, és kulturális tereit pedig korszerűsíteni fogjuk, összekapcsoljuk a tevékenységeiket, hogy így szinergikus hatást fejthessenek ki, s mind több ember számára elérhetővé válhassanak.

Meg kell töltenünk a Belváros tereit is a város egykori és mai alkotóinak produktumaival is, véleményünk szerint csak ez menti meg a Belvárost. Erre a Belváros élettel töltve programunk ad javaslatokat. Ennek lényege röviden, hogy a vendéglátás is teret kell, hogy adjon a kultúrának, ahogy ez több európai nagyvárosban is látható; a kiállításainknak interaktívvá kell válnia és integrálnia kell az egykori és mai értékeket, csakúgy, mint a Zsolnay Kulturális Negyednek, ami a Tudás fellegvára lehetne, amellett hogy családi negyedként funkcionál.

A Pécsi Tudományegyetem mint tudás-erőforrás

A Pécsi Tudományegyetem és a város kapcsolata szerves, nagyobb részben egymásra épül. Az elmúlt időszakhoz képest jelentősebb mértékben kellene együttműködniük.
Az egyetem egyrészt komoly tudásbázis, valamint az itt tanuló diákok miatt jelentős gazdasági potenciális is, amelyet a városnak az eddigiekhez képest sokkal jobban ki kellene használni, támogatva az egyetem tevékenységét.
Egyértelműen megállapítható: több külföldi hallgatóra van szüksége a városnak és az egyetemnek, ugyanis a nagyobb foglalkoztatókon és az ideérkező turistákon kívül ezek a diákok képesek egyfajta tőkebevonásra. Itt élnek, itt laknak albérletben, itt fogyasztanak, itt szórakoznak, itt költik el a pénzüket.
Az egyetemnek ugyanakkor fontos szerepe van a helyi gazdasági, társadalmi fejlesztésben.
Valamennyi karunk képes mind az innovációk, mind a humánerőforrás-képzés terén alkotó szerepet vállalni. Itt a karok együttműködésére és közös fejlesztéseire is szükség lenne, mivel a megoldandó feladataink is interdiszciplináris megközelítést kívánnak, csak így korszerűek.

Kormányzás, együttműködő városmenedzsment

Mindehhez a folyamathoz amint fent leírtunk, egy jól működő koordinatív városmenedzsmentre van szükség.
Ennek alapvető követelménye, hogy ne pártok emberei legyenek képviselők, hanem a helyi közösségek kiválasztott képviselői. Az ő esetükben a választók jobban tudják gyakorolni a kontrollt is, és sokszor motiváltabbak is.

A várost fel kell osztani részönkormányzatokra is, mert így a döntések közelebb kerülnek az emberekhez, és inkább képesek a helyi erők bevonására, mint a városi közgyűlés.

A városi közgyűlésnek és a városvezetésnek összvárosi ügyekkel kell foglalkozni, és ezek menedzselése során szorosan együtt kell működniük a helyi autonómiákkal:

Egyetem, gazdaság szereplői, egyházak, civilek.

A várost menedzselni kell, azaz:

 • ki kell alakítani a tervezés rendszerét korszerű térinformatikai rendszerek működtetésével,
 • össze kell hangolni a szereplők fejlesztéseit,
 • ki kell alakítani az értékelés, visszacsatolás rendszerét,
 • s végül menedzselni kell a várost az országos és nemzetközi kapcsolatok terén

No és persze mindez nem működik, ha mi pécsiek nem keressük együtt a kiutat, s nem fogunk össze közös célokért. Itt az idő, nincs már mire várni!

Legyen Összefogás Pécsért!


© 2020 Összefogás Pécsért Egyesület - Minden jog fenntartva.