Hitvallásunk, Céljaink

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

Céljaink

Pécs városa és nemzetünk gazdasági és társadalmi felemelkedése érdekében az egyesület:

  • Segíti a Pécs városáért tenni akaró nemzeti elkötelezettségű szervezetek, és személyek összefogását
  • A fenti szervezetekkel és személyekkel közösen véleményezi, illetve megalkotja, majd folyamatosan formálja a város fenntartható fejlődését szolgáló fejlesztési terveit
  • Erősíti a város polgárainak és közösségeinek érdekképviseleteit, igény esetén önálló képviseletet hoz létre
  • A város polgárainak széleskörű tájékozódása érdekében kommunikációs csatornákat alakít ki
  • Lehetőségei szerint segíti a város önszerveződő közösségeit és kezdeményezéseit
  • Közreműködik városunk gazdasági, szellemi és természeti értékeinek megóvásában, erőforrásainak kialakításában, és ezek mind szélesebb körű megismertetésében.

(Részlet az Egyesület alapszabályából.)

Hitvallásunk

Az Összefogás Pécsért Egyesület a családjukért, városukért és hazájukért felelősséget érző lokálpatrióták közössége, akik Pécs közéletében és a város ügyeinek irányításában közvetve és közvetlenül is részt kívánnak venni.
Meggyőződésük és tapasztalataik szerint az országos politikai pártok érdekei gyakorta a helyi közösségek értékeinek rovására érvényesülnek, amit csakis úgy lehet megelőzni, hogy a helyi társadalmi szervezetek a keresztény erkölcsből fakadó értékrend alapján lényegi szerepet vállalnak városuk életének alakításában.
Nyitottak az együttműködésre mindazokkal, akik alapértékeiket elfogadják.


© 2020 Összefogás Pécsért Egyesület - Minden jog fenntartva.